Asiakashallinta

 

Matkailuyritykselle on elintärkeää tieto asiakkaista ja sen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Asiakashallinnan avulla voidaan seurata asiakkaan kanssa tehtyjä sopimuksia, suunnitelmia ja ostohistoriaa. Asiakassuhteen historian tallentamisella pystytään tekemään suunnitelmia asiakasjohtamisen tarpeisiin. Samalla voidaan herkästi reagoida muuttuviin tilanteisiin. Asiakashallinnan avulla voidaan seurata asiakaskustannusta ja tarvittaessa tehdä vuosisuunnitelmat ja seurata niiden toteutumista.

 

Perinteisesti matkailuyritykset pyrkivät tarjoamaan tuotteitaan, joita matkanjärjestäjät myyvät loppuasiakkailleen. Nykyajan asiakashallinta liikkuu uudella tasolla – tuote-esittelijästä ollaan siirrytty asiakkaan tarpeiden ratkaisijaksi. Aktiivinen matkailuyritys pyrkii vaikuttamaan asiakkaan jakeluketjun helppouteen ja tehostamiseen tai kohteen parempaan saavutettavuuteen. Hallinnoitaessa useita asiakkaita saatetaan huomata, että kilpailutilanteesta huolimatta tarpeet ovat samansuuntaiset ja voittajina selviävät sellaiset yritykset, jotka pystyvät käyttämään tätä tietoa hyväkseen ja löytämään ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.