TOIMINNANOHJAUS - YRITYKSEN PERUSTA

CodeGem tarjoaa matkailun tukipalveluja yrittäjille tavoitteenaan parantaa matkailuyritysten kilpailuedellytyksiä tarjoamalla yrittäjille asianmukaiset työkalut ja oikeat kontaktit tuloksen tekoon.

CodeGemin periaatteena on palvella asiakkaitaan erinomaisesti. Pyrimme tuomaan asiakkaillemme tehoa toimintaan, uusia myyntikanavia ja säästötoimenpiteitä. Emme unohda asiakkaitamme sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, vaan seuraamme ja neuvomme asiakkaitamme sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä.

 

Asiakashallinta

Matkailuyritykselle on elintärkeää tieto asiakkaista ja sen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Asiakashallinnan avulla voidaan seurata asiakkaan kanssa tehtyjä sopimuksia, suunnitelmia ja ostohistoriaa. Asiakassuhteen historian tallentamisella pystytään tekemään suunnitelmia asiakasjohtamisen tarpeisiin. Samalla voidaan herkästi reagoida muuttuviin tilanteisiin. Asiakashallinnan avulla voidaan seurata asiakaskustannusta ja tarvittaessa tehdä vuosisuunnitelmat ja seurata niiden toteutumista.

Perinteisesti matkailuyritykset pyrkivät tarjoamaan tuotteitaan, joita matkanjärjestäjät myyvät loppuasiakkailleen. Nykyajan asiakashallinta liikkuu uudella tasolla – tuote-esittelijästä ollaan siirrytty asiakkaan tarpeiden ratkaisijaksi. Aktiivinen matkailuyritys pyrkii vaikuttamaan asiakkaan jakeluketjun helppouteen ja tehostamiseen tai kohteen parempaan saavutettavuuteen. Hallinnoitaessa useita asiakkaita saatetaan huomata, että kilpailutilanteesta huolimatta tarpeet ovat samansuuntaiset ja voittajina selviävät sellaiset yritykset, jotka pystyvät käyttämään tätä tietoa hyväkseen ja löytämään ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

 

Tehostaa oman yrityksen toimintaa

Kiristyneessä kilpailutilanteessa ja taantuman aikana matkailuyrityksenkin on löydettävät tarpeellisia säästöjä ja parhaiten ne löytyvät kun selkeytetään prosesseja ja tiedonhallintaa. Kun henkilöstön käytössä on töiden tarvitsema tieto ja oikeat toimintatavat, niin ei tehdä turhaa työtä virheitä korjatessa. Lisäksi tiedonkulun tehostuessa yrityksen sisällä ja suhteessa matkailun ketjuun, voidaan työsuorituksia siirtää edelliselle tai seuraavalle portaalle, jolloin oikeat tahot tekevät työn.

 

Tehostaa yritysverkoston toimintaa

Matkailun kilpailutilanne pitää nähdä globaalina ja kansallisten yritysten tulee pyrkiä mahdollisimman tehokkaaseen yhteistyöhön. Parhaimmillaan yhteistyön tulokset näkyvät palveluketjun toiminnan tehostumisena ja asiakaspalautteen paranemisena. Yhteiset tavoitteet sekä yhdenmukainen laatudokumentointi antavat Suomesta ammattimaisen kuvan ja tekevät siitä tavoiteltavan matkailukohteen. Yritysten välistä yhteydenpitoa tulee tehostaa, jotta virheellisten tietojen määrä ja sitä kautta tuotannolliset virheet saadaan vähenemään.

 

Luo uusia kontakteja

Nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä ei rajoitu ainoastaan oman yrityksen toimintoihin, vaan kun tavoitteena on saada koko matkailun kenttä toiminnanohjauksen piiriin, voivat yritykset esitellä itseään ja palveluitaan muiden ammattilaisten joukossa. Keskustelufoorumeissa yritykset voivat etsiä ratkaisuja samansuuntaisiin ongelmiin huolimatta siitä, onko yrityksillä sopimusta yhteistyöstä. Tällöin matkailussa tuntemattomampi, mutta innovatiivinen yritys voi saada uusia mahdollisuuksia asiakasvirtojen luomiseksi.

 

Ajantasainen taloustieto

Tulevaisuuden suunnittelu ei saa tapahtua ilman asianmukaista taloustietoa, jota voidaan verrata aikaisempien vuosien vastaavaan tietoon. Nykyisessä taloustilanteessa on entistäkin tärkeämpää saada taloustiedot reaaliajassa, jotta voidaan tehdä oikeita päätöksiä. Mitä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa myynnistä voidaan saada, sitä paremmin pystytään keskittymään tuottamaan parhaiten voitollista tuotantoa.

 

Laatudokumentointi yrityksen kehittymisen perustana

Perinteisesti laadukas tuottaa mielikuvan hyvästä ja toimivasta. Yritystoiminnassa laatuajattelussa pyritään tuotteiden ja palveluiden jatkuvaan parantamiseen, jonka tuloksena syntyy selkeästi määritelty käsitys omasta tuotteesta, asiakkaista, laadun kriteereistä sekä niiden mittaus- ja ohjaustavasta.

Kun yrityksen hyväksi havaittu toiminta ja prosessit kirjoitetaan laatudokumentteihin, josta henkilökunta voi toteuttaa yrityksen arvoja ja toimintaperiaatteita, voidaan asiakkaille taata yhdenmukainen palvelun laatu ja jatkuva parantaminen.

Perinteisesti laatudokumentointi toteutetaan kansioon pistettävillä paperiversioilla, joiden päivitystä ei seurata ja tiedon hakeminen on vaikeaa. Asianmukaisessa toiminnanohjausjärjestelmässä voidaan tarjota työkalut yrityksille, jolla kaikki tarvittava dokumentionti yrityksessä päivitetään ajallaan ja jokaisella dokumentillä on vastuuhenkilö. Kun dokumentointi on keskitetysti digitaalisessa muodossa ja helposti haettavissa, voidaan laatuajattelu saattaa henkilökunnan toimintaan vaivatta.

 

Prosessien tunnistaminen, hallitseminen ja kehittäminen

Suurimmat säästöt matkailuyritys pystyy löytämään sillä, että se tunnistaa yrityksessä olevat prosessit sekä pystyy kehittämään niitä ja poistamaan turhat prosessit yrityksen kokonaisprosesseista. Kun tiedetään kuka tekee, mitä tekee ja mistä ollaan vastuussa, voidaan karsia päällekkäisiä toimintoja ja löytää toimintaa tehostavat puuttuvat toimintatavat.odeGemin periaatteena on palvella asiakkaitaan erinomaisesti.

 

Tiedon luotettavuus

Yleensä lisätyötä ja kustannuksia aiheuttaa väärä tieto, jota jaetaan. Varmaankin jokainen matkailuyritys on joutunut tilanteeseen, että väärä asiakasmäärä tai liian vähäinen tieto asiakkaasta on aiheuttanut huomattavia lisäkustannuksia. Hyvin suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä antaa kaikille matkailun portaille parhaimmillaan ensimmäisessä portaassa tallennetun tiedon, jolloin usean tallennuksen inhimilliset virheet jäävät historiaan ja samalla säästetään koko ketjun kustannuksissa.

Kun toiminnanohjausjärjestelmä parhaimmillaan vielä tarkastaa laskutkin automaattisesti, saavutetaan optimitilanne toimintojen tehostamisessa.

pic_7pic_7

 
Lähetä meille kysymys tai palautetta
Nimi: Yritys:
Puhelinnumero: Sähköposti:
Viestisi: